wat doen bart & klaar?
HOME
de stelling/FRAMED#2
URGENTIE
Het proces van stad maken verloopt ongezien. Alleen het resultaat van het proces, de uiteindelijke stad zelf, is zichtbaar. Alternatieve versies bestaan niet. Er bestaan een paar artist impressions van niet uitgevoerde plannen.
Kunstenaars spelen regelmatig een rol in stedelijke ontwikkeling. Dit is niet éenmalig: overal in de stad gebeurt het. Het scenario loopt grofweg langs dezelfde lijnen.
Omdat betrokkenen vertrekken en de betrokken plek vaak onherkenbaar verandert verdampt die kennis en de ervaring. Worden kansen gemist en dezelfde vergissingen begaan.

BETROKKEN
Als kunstenaars van het eerste uur op de NDSM werf zijn wij het proces van verandering betrokken. Wij hebben een uniek inzicht gekregen in stedelijke ontwikkeling. Dit is ons laatste jaar in de huidige X helling.
Voordat we gaan willen we die kennis graag publiek maken en delen
de stelling/FRAMED is een kunst en kennis project in de openbare ruimte over plannen maken en uitvoeren.

De stelling biedt een associatief maar ook een praktisch informatief kader om de ruimte en het plan proces te begrijpen.
Vanaf de aanwezige uitkijkpost kun je het rustig bekijken.
We noemen het een 3d essay omdat zowel text als beeld als objecten, gesprekken en concepten een rol spelen

De drie thema 's waaromheen de 3d essays gemaakt worden zijn de begrippen

sense of place 17.10-9-11
sense of identity 26.11-13.12
sense of heritage 10-01-01.02


Het zijn begrippen die wij ook in het buitenland vaak gebruiken om publieke ruimte te analyseren.

Text: Relevante begrippen uit het proces van transitie. Plus commentaren daarop en alternatieve id-en . Ook conceptuele kunstwerken krijgen een plek.

Beeld: Foto's uit archief en van lokale fotografen geven tijdsbeelden. Tevens worden andere initiatieven belicht.

Objecten: Kunstwerken, schetsen, materialen en gereedschappen worden, al of niet bewegend, in de stelling voor de laatste keer voor het vertrek van de kunstenaars getoond.

Gesprekken: tijdens de periode worden in onze studio gesprekken georganiseerd over de thema's met professionals uit de kunst, organisatie en ruimtelijke planning.

Dit zijn zogenaamde socratische gesprekken. Daarin ga je gezamenlijk op zoek naar de betekenis van een begrip. De resultaten ervan komen ook weer terecht in de stelling.


wat is er TE ZIEN/ TE DOEN?

WAT IS de stelling/FRAMED?
De STELLING/framed is een samenwerking.
Wij nodigen je uit mee te doen

De serie wordt afgesloten met een publieke middag. Daar worden resultaten en inzichten gedeeld en gezocht naar alternatieven.
maak proces in beeld
Voor ons is het project van kennis delen ook een onderzoek. Wat werkt, wat werkt niet.
We proberen bij de inrichting van de stelling het plan proces in stappen te herhalen.

week 1: alleen beeld
week 2: de eerste text
week 3: beeld en geluid

daarover berichten wij op de blog pagina

de stelling/FRAMED