HOME
de stelling/FRAMED


pdf
Title:Bouwen op ambitie
article in Architectuur Lokaal 2010, interview with Klaar en bart. text in Dutch

De planontwikkeling van Bart en Klaar Vrijdenkers in ruimtelijke planning. Bart Stuart en Klaar van der Lippe (kunstenaars) denken hardop mee over gebieden en gebouwen. Toch zijn ze projectontwikkelaar noch ontwerper. Hun taak? Lastige vragen stellen. ‘Het verhaal bij een plan heeft vaak weinig met de realiteit te maken. Maar je maakt je niet populair als je dat hardop zegt.’
Title: NDSM en problematische aspecten van broedplaats beleid. Basisscriptie Rambonnet,
UvA 2009. text in Dutch

Zelfdestructieve gentrification is een studie naar de impact die dit proces heeft op de lokale community van kunstenaars op de NDSM. Ook gaat deze studie uit 2009 in op de problematische aspecten van het broedplaatsenbeleid.

Title: Adding value to the city,
Transdisciplinary case study-
University Utrecht, 2012. text in English
Transdisciplinary case study on bottom up initiatives in the city of Amsterdam and what they can offer/ contribute to the sustainable development of the city.

pdf
pdf
Titel:Living next to a flagship development, Robin Boelsums TU delft, 2012. text in English
Living next to a flagship development. Research on creating mutual, local benefits between the residential neighbourhood Van der Pekbuurt and the contemporary flagship area Overhoeks Amsterdam, in socio-economic and spatial terms.

Titel:De Van der Pekbuurt: startsein voor gentrification? Studie van Eef van der Vliet UvA 2012. text in Dutch
De Van der Pekbuurt: het startsein voor de gentrification van Amsterdam-Noord? Deze studie gaat dieper in op de ontstaansgeschiedenis van deze stadwijk als ontwerp (1921)voor arbeiders en lagere inkomens in de stad. Vanuit de verschillende visies van partijen komt naar voren dat er vooral wordt geredeneerd vanuit het vastgoed óf vanuit de huidige bewoners.
Title: Van scheepswerf naar vrijplaats. Article in
Helling, scientific magazine Greenleft party, 2009.
text in Dutch
Van Scheepswerf naar vrijplaats.
Vrij-voorstel om op het buitenterrein van NDSM anders om te gaan met eigendom en beheer met als doel het een vrij toegankelijk EN cultureel aantrekkelijk en betaalbaar terrein van te houden. Door verschillend beheersvormen/ mensen (bottom-up) te laten zorgen voor hun 'eigen' tuin hou je een divers landschap door mensenhand gevormd.

pdf
pdf
Titel: Traject utopia,
Valentijn Rambonnet,
UvA 2010. text in Dutch
Title: Tussen woord en realiteit.
Akademie van bouwkunst, Denise Vrolijk,
Amsterdam, 2011. text in Dutch
Title: Planning the unplanned.
Master’s thesis Urban Sociology. Dries Zimmerman
UvA 2014. text in English
Traject utopia, Over hedendaagse kunst en de (anti) utopische erfenis.
Het onderzoeken van taal in ruimtelijke ontwikkelings-processen. Een inspiratie boek voor een gastles/ rondleiding en workshop van 1 dag met kaartmateriaal over het fenomeen dat de realiteit van een gebied iets is wat tussen dingen in ligt. De artistimpressions/ goede bedoelingen verwoord in de plannenmakerij én de weerbarstige realiteit.
Planning the unplanned, Framing the instituti-onalization of the NDSM-werf. This is a detailed study of the institutionalization processes that take place when local governments starts inter-fering with bottom-up developments.
With the NDSM-werf as a case study, this research has focused on this process from a cultural producer’s perspective.
Gentrification op NDSM werf? Van krakers naar Multinationals.
Leeronderzoek Nick Smit, et al UvA 2008.
text in Dutch
Newspaper article Parool on the legal rights for development at NDSM wharf.
Bas Soetenhorst en Elise Hermanides, 2014.
text in Dutch
Titel: Stedelijke vernieuwing, rouwen voor de buurt? Kevin Beek UvA, 2012.
text in Dutch
De VD Pekbuurt wordt opgeknapt, maar niet voor u!
Dat was lang de perceptie van huidige bewoners van deze volkswijk. Het slopen van de huizen was een strategie om af te komen van de bewoners die er voor een lage huur al veel te lang de inmiddels dure grond aan het bezetten waren. Hoe moet dit nu verder? Afstudeer scriptie Over de VD Pekbuurt over het ingewikkelde proces van stadsvernieuwing.
Hoe verkreeg De projectontwikkelaar Biesterbos haar recht op ontwikkelen zonder einddatum of inspannings-verplichtingen? Hoe werkt dat mechanisme van 'gunningen' in een democratisch land?
Een inkijk in het proces van verandering door o.a. een studie te doen naar hoe de werf in de media komt.
pdf
pdf
pdf
Ndsm has been given away...
Newspaper article,
Telegraaf 2008. text in Dutch
pdf
An article in national newspaper on how the development is a powerstruggle with policymakers and the local government.
pdf
pdf
Renegotiating the countercultural and entrepreneurial
identity NDSM- Egle Mykolaityte, UvA 2013.
text in English
Article on sustainability and harbourfront develop-ments.

Countercultural identity versus entrepeneureal identity?
An inside look into the process of a power and identity struggle, from 2000- 2013. Very interesting and special is the chapter 'From offline to online gentrification: the story of the URL ndsm.nl'
Makeable Amsterdam,
article in Cities-magazine, 2012. text in English
View on global influences in urban development. How the oil crisis in 1973 has made a permanent change in urban development in Amsterdam Noord.
Title: Success factors Artistic Breeding Places:
NDSM Wharf
UvA, 2008.
pdf
Success factors Artistic Breeding Places: NDSM Wharf.
This policy is researched from the perspective of Cultural Entrepreneurship and Innovation.
pdf
Urban Catalyst at Amsterdam Noord.
Stealth group, 2003. text in English
'The transformation process of an industrial area in the northern district of Amsterdam is an exciting process in which possibilities are open and anything can happen'.
Research on top down and bottom up ruling. What can be the impact if NDSM is an urban catalist? Research done By Milica Topalovic and Marc Neelen / Ana Dzokic
article about NDSM in China Times 2014
text in Chinese
Critical view on the succes of NDSM in leading asian newspaper. Artists are succcesfull thereby organise their own defeat. How raising rents dislocate original artist community.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

STUDIES ON VAN DER PEK BUURT
STUDIES ON NDSM
Title: NDSM wharf east 3.0
Renee Jurriens,
UVA socials studies 2014, text in English
“The gentrification is taking place on the wharf and this process is starting to displace some of the original users. The artists were the first to move to the wharf and start their studios there. After they settled the real estate developers started investing in the surrounding buildings and most of these buildings are now in use as office space for corporations. “
This study from 2014 carefully looks into the processes of commercialization on NDSM. It is crisp and clear in it's observations and conclusion.
Title: Facing Uncertainty.
Lulia Dobrovie,
WUR wageningen 2011 text in English
North Bank IJ as breeding ground for planning: experiments of Transitory City
This analytical study focuses on the Riverbank as a whole, as an urban landscape where functions are changing from chemical industry to leisure. It is also zooming in on power structures and the decision making and planning processes. Very informative
Scientific article on sustainability and heritage NDSM, K. kourit, P. Nijkamp VU 2013. text in English
pdf
pdf
Mees Deknatel, 2018
van Boegbeeld tot Boegbeeld,
scriptie : gentrificatie op NDSM
text in Dutch

Een inkijk in het proces van de gentrificatie van vergeten plek naar Hotspot. De focus ligt op de planning zelf en haar mechanismes. Marcuse stelt :Er zijn ruwweg 3 stromingen in planning, technocratic planning, Social reform en social Justice. Wat is het type planning die plaats vindt op NDSM?
Klaar van der Lippe, Bart Stuart, 2017
From Labor to leisure.
essay on the past and future of landuse at NDSM Amsterdam.
text in English and Dutch

Een beschrijving van het transformatieproces op NDSM vanuit de gebruikers/ kunstenaars. Tevens een reflectie op de post-indutriele werkelijkheid, hoe een fabriek een decor werd voor vrijetijd en extreme ontspanning.

Reflections from within the transformation process and How factory buildings at NDSM became the backdrop for luxurious living and extreme relaxation.
pdf
Recht op wortelen, 2017
interview tussen Lene Grooten en Bart Stuart. Nieuw perspectief op ateliers en de rol van vrijsplaatsen in Amsterdam.
text in Dutch

Een tweegesprek tussen een raadslid en een kunstenaar over de functie van werkruimtes voor kunst en ambacht in de stad en de rol van vrijplaatsen spelen in het amsterdam van nu.
pdf
The city as a Battleground, Green European Journal, 2018
An interview by Erica Meijers and Bart Stuart.
text in English

nterview on the state of current affairs in local politics and spatial developments in Amsterdam.
pdf
Pablo Munoz Unceta, Delft 2018
NDSM, A critical evaluation of the role of strategic spatial planning in its development.
text in English

A research paper from Pablo from Delft University, on the spatial planning policies on former shipyard NDSM.
en in het amsterdam van nu.
pdf
pdf