HOME
de stelling/FRAMED#2
change
veranderen gaat van AUW
Hoewel bijna iedereen aan leuke dingen denkt bij het woord 'change' blijkt de realiteit van veranderen anders. Het doet pijn en kost veel moeite. Sinds 2000 wordt er actief gewerkt aan de verandering van overbodige scheepswerf naar lucratief stedelijk gebied. De eersten die zich verzetten tegen verandering waren de scheepsbouwers.
meeting Stuurgroep oprichting stichting NDSM, 2009
staatsgeleide gentrificatie
Het gekozen middel om de transformatie op te starten is gentrificatie: een strategie die zogenaamde 'creatieven' een gebied laat veroveren en ontginnen. Voor een korte periode, meestal vijf maar maximum 10 jaar, krijgen de creatieven relatieve vrijheid om allerlei initiatieven te starten. Hierdoor veranderd de sfeer en de toegankelijkheid van een gebied. In plaats van 'onguur en ongeregeld' wordt een plek 'ruig en vrij'. De laatste kwaliteiten laat mensen fantaseren en dromen.
CONFLICT OF STRIJD
Cruciaal voor de onderhandelingen is een goed begrip van de eigen positie. Wanneer we zitting nemen in de stuurgroep die de overgang zal organiseren van de zeggenschap over de broedplaats van een culturele stichting naar een meer vastgoed georienteerde organisatie beseffen we dat heel goed. Ondanks alle beleden trouw aan "dna van het gebied", 'culturele hotspot" etc. blijkt dat als de stemmen aan tafel geteld worden onze invloed niet groot.
Wanneer de posities niet ongeveer gelijkwaardig zijn verandert een conflict in een strijd. Een conflict heeft als beste uitkomst een compromis. Een strijd wordt gewonnen of verloren.
marktconform maar ....
Wanneer een gebied genoeg is 'opgewarmd' wordt het tijd om het in de markt te zetten. Het is nu 'creatief en levendig' Deze verandering voltrekt zich de laatste jaren. De 'creatieven' kunnen de tarieven niet meer betalen en trekken weg. Volgens de theorie doen ze dat vrijwillig en blijmoedig. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger. Mensen hebben geïnvesteerd in hun werkplek, hebben zich gehecht aan het gebied.
casus: CHANGE: committees, workgroups,
links
change is work
change is different than expected
pdf bijlagenboek investeringsbesluit
plans
change is ..........
No small change: Scheepsbouwloods in erfpacht
self reflection civil servants: meeting de Nieuwe Wibaut, nov 2014
protest, 2008
councilmeeting on NDSM
Van Scheepswerf naar vrijplaats.
Vrij-voorstel om op het buitenterrein van NDSM anders om te gaan met eigendom en beheer met als doel het een vrij toegankelijk EN cultureel aantrekkelijk en betaalbaar terrein van te houden. Door verschillend beheersvormen/ mensen (bottom-up) te laten zorgen voor hun 'eigen' tuin hou je een divers landschap door mensenhand gevormd.


change