legal alien
HOME
guest
LEASEHOLDER
SUBVERSIVE
POSITION
TYPOLOGY
het verhaal van JOEL
recluse
creator
The location of the allotment was designated building area. Despite massive protest it had to go. But then the crisis happened and development stopped. It is still empty.
Verhaal 1:
J. maakt van zijn tuin een kopie van het Engelse landschap dat hij mist. De tuin wordt zijn veilige haven. Hij neemt zaden en planten mee uit Engeland. Hij gaat zo ver dat zelfs een aantal vosjes meesmokkelt.
Wanneer hij hoort dat zijn tuin verdwijnt raakt hij in een depressie. Zijn omgang met mensen wordt nog moeilijker. Hij raakt vrouw en huis kwijt en keert verward weer terug naar Engeland.

Verhaal 2:
Na de crisis ligt het gebied op Zeeburgereiland al een aantal jaren braak.
Een groep alternatieven slaat de handen ineen en maakt een alternatief plan: Breakland. Een zelfvoorzienende plek om te werken en wonen en participatief te ontwikkelen. Toenmalig groen links wethouder Van Poelgeest is positief.
De ambtenaren maken bezwaar. Zo een 'gunning' is niet democratisch: er moet een prijsvraag komen.
Die komt er en wordt gewonnen door de landzeilers.
Zij mogen voor tien jaar daar oefenen.
Geen voet aan de grond maar haastig rollende wielen.
prijsvraag sluisbuurt
"Some allotmentparks ouside the Amsterdam Primary Greenstructure are assigned in the Structural Plan as 'possible Municipal development location for the year 2010"

This small sentence from a rapport of the city of Amsterdam from 2005 announces the end of the allotment Blijkmeer. It went down in 2008.
In 2005 the housingmarket was booming and the sale of land the main source of income of the city of Amsterdam.
“Enkele volkstuinparken buiten de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur zijn in het Structuurplan aangewezen als ‘mogelijk’ (groot)stedelijk te ontwikkelen voor het jaar 2010 '

Dit zinnetje uit een rapport van de gemeente Amsterdam uit 2005 betekent het einde van de tuinvereniging Blijkmeer.

In 2005 is de huizenmarkt booming en grondverkoop de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Amsterdam.
links
nota volkstuinen
BBQ in honour of Irenes marriage.
Blijkmeer,30 juli 2005, SOURCE: FLICKR
AUTUMN 2008: allotment Blijkmeer
SOURCE: FLICKR
Former allotment TUINVERENIGING BLIJKMEER , Amsterdam, Zeeburgereiland(2012, foto FLICKR)
Van Scheepswerf naar vrijplaats.
Vrij-voorstel om op het buitenterrein van NDSM anders om te gaan met eigendom en beheer met als doel het een vrij toegankelijk EN cultureel aantrekkelijk en betaalbaar terrein van te houden. Door verschillend beheersvormen/ mensen (bottom-up) te laten zorgen voor hun 'eigen' tuin hou je een divers landschap door mensenhand gevormd.

de stelling/FRAMED#1
casus: tuinvereniging Blijkmeer