HOME
06.03.2015 - 15.03.2015
De STELLING/framed is een samenwerking.
Wij nodigen je uit mee te doen

De serie wordt afgesloten met een publieke middag. Daar worden resultaten en inzichten gedeeld en gezocht naar alternatieven.
maak proces in beeld
Voor ons is het project van kennis delen ook een onderzoek. Wat werkt, wat werkt niet.
We proberen bij de inrichting van de stelling het plan proces in stappen te herhalen.

week 1: alleen beeld
week 2: de eerste text
week 3: beeld en geluid

daarover berichten wij op de blog pagina
vr 6 - zo 15 maart
Na onze presentatie van De Stelling in de Slang in de Spuistraat 199 neemt het verhaal voor de bewoners van de Tabakspanden een dramatische wending.

Vroeg in de ochtend op 25 Maart gaat het onvermijdelijke gebeuren. Alle panden worden op last van de burgemeester v.d. Laan ontruimd. Na alle protest acties/ politieke overleggen en gelobby met de overheid is deze burgemeester onvermurwbaar. We gaan handhaven, het gaat hier om de veiligheid! Uiteindelijk staat het bedrijfs economisch belang staat voorop. Er wordt afgerekend met de krakers en het is niet duidelijk wat er nu precies voor gaat terug komen. Duidelijk wordt wel dat het om 54 adressen gaat die allemaal worden omgebouwd tot dure appartementen en dat er in de plint van sommige gebouwen horeca en wellicht cultuur terug kan komen.


Na 32 jaar vechten tegen huisjesmelkers, onderwereldfiguren en speculatie is het gedaan.
'De principaal aan de haal met ons kapitaal'
Het is de gemeente zelf die nu de deur wagenwijd openzet voor speculatie en monocultuur.

Wat ons het meeste verbaasd is dat er verder weinig/ geen maatschappelijk protest is. Er verdwijnt veel meer dan wat kleurrijke vierkante meters in de Amsterdamse binnenstad. Wat er werkelijk verdwijnt is de mogelijkheid om anders te leven, jezelf anders te organiseren en zo ook tegenwicht te bieden tegen de gentrificatie- processen die door de stad spoken.

Amsterdam is straks alleen nog voor de hoogst biedende. Dat is niet de stad die wij voor ogen hebben.
het vervolg: DE SLANG ontruimd
de stelling/FRAMED#4